IN DIGITAL – IN KỸ THUẬT SỐ

  • Hình ảnh in chân thật
  • Bề mặt hình in siêu mịn
  • Độ bền cao, giữ màu lâu

IN LỤA

  • Không bong tróc, bể hình.
  • Mực in chất lượng cao không độc hại.
  • Nhiều hiệu ứng in mà da dạng màu sắc.

Hiệu ứng in TRAME

Hiệu ứng in cao, ép nổi logo

HIỆU ỨNG IN

  • In cao
  • In trame
  • Ép nổi

Hiệu ứng in TRAME

Hiệu ứng in cao, ép nổi logo