Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chúng tôi.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ bạn, chẳng hạn như:
- Thông tin liên hệ (như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email và số điện thoại của bạn)
- Mật khẩu để truy cập tài khoản trực tuyến của bạn
- Thông tin thanh toán (như chi tiết thẻ thanh toán và địa chỉ thanh toán)
- Chi tiết và lịch sử mua hàng
- Thông tin tài khoản mạng xã hội (như tên người dùng, địa chỉ email, ảnh đại diện, giới tính)
- Thông tin nghề nghiệp (như Thông tin được cung cấp trong thư xin việc hoặc sơ yếu lý lịch)
- Hình ảnh video giám sát trong cửa hàng
- Các thông tin cá nhân khác bạn cung cấp cho chúng tôi như khi bạn liên lạc trực tuyến với chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách sử dụng website của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu.

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng. 

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.